Thứ tư, ngày 22-09-2021
BÌNH NGƯNG TỤ ỐNG CHÙM
Là thiết bị ngưng tụ được sử dụng rộng rải trong các hệ thống lạnh hiện nay.
Với bình ngưng NH3 các ống trao đổi nhiệt là các ống thép chịu áp lực.
Với bình ngưng Freon các ống trao đổi nhiệt thường là các ống đồng có cánh hay không cánh.
 Bản để in  Lưu dạng file Lượt truy cập: 9295