Thứ tư, ngày 22-09-2021
BỘ XUẤT NHẬP HÀNG

 DOCK SHELTER

DOCK CLEVELER

SECTIONAL O/H DOOR

 

1. TÚI KHÍ XUẤT NHẬP (DOCK SHELTER)

Đảm bảo không cho tổn thất nhiệt từ trong kho ra bên ngoài khi xuất nhập hàng

2. BEN NÂNG HẠ (DOCK CLRVELER)

Cao độ đựoc điều chỉnh theo cao độ của xe

3. CỬA CUỐN  Bản để in  Lưu dạng file Lượt truy cập: 5277