Thứ tư, ngày 22-09-2021
CẢNG CÁ TAM QUANG

 

HẠNG MỤC       : CUNG CẤP VÀ LẮP ĐẶT HẦM ĐÔNG, KHO LẠNH, ĐÁ VẢY

ĐỊA ĐIỂM          : TỈNH QUẢNG NAM

CHỦ ĐẦU TƯ   : CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI THUẬN NHÂN PHÁT

 

            

            

 

 Bản để in  Lưu dạng file Lượt truy cập: 436