Thứ tư, ngày 22-09-2021
DÀN NGƯNG GIẢI NHIỆT BẰNG KHÔNG KHÍ

 

       

Ống trao đổi nhiệt là ống thép hay ống đồng có cánh nhôm hay cánh sắt bên ngoài.

 Bản để in  Lưu dạng file Lượt truy cập: 7340