Thứ tư, ngày 22-09-2021
MÁY NÉN BITZER

                         

  •     Máy nén nữa kín loại 1-cấp
  •     Cụm máy nén dàn ngưng LH nữa kín loại 1-cấp
  •    Cụm máy nén dàn ngưng nữa kín loại 1-cấp giải nhiệt bằng nước
  •     Máy nén nữa kín loại 2-cấp
  •     Cụm máy nén dàn ngưng LH nữa kín loại 2-cấp
  •    Cụm máy nén dàn ngưng nữa kín loại 2-cấp giải nhiệt bằng nước 

          

MÁY NÉN PISTON NỮA KÍN   1 CẤP   

       

MÁY NÉN PISTON NỮA KÍN 2 CẤP

             

MÁY NÉN TRỤC VÍT KIỂU HỞ

CỤM MÁY NÉN DÀN NGƯNG

 

 Bản để in  Lưu dạng file Lượt truy cập: 8672