Thứ tư, ngày 22-09-2021
THIẾT BỊ PHỤ LẮP ĐẶT HỆ THỐNG

Danfoss là nhà cung cấp hàng đầu thế giới về lĩnh vực này.Dãy sản phẩm lạnh và điều hòa không khí của Danfoss bao gồm các mặt hàng sau:

Điều khiển lạnh dân dụng

 Điều khiển lạnh công nghiệp

 Điều khiển điện tử.

 

 Bản để in  Lưu dạng file Lượt truy cập: 3764