Thứ sáu, ngày 07-05-2021
Công trình dự án
Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Nhà Máy Sữa DIELAC

Hạng mục công trình: Phòng Vitamin - Phòng rót

 Hệ thống ĐHKK phòng Vitamin

 

Quạt thổi gió

 

 Bản để in  Lưu dạng file
Bản tin liên quan