Thứ sáu, ngày 07-05-2021
Công trình dự án
Công ty cổ phần Sữa Viêt Nam - Nhà Máy Sữa Sài Gòn

Bạng mục công trình: phòng rót sữa tươi

 

Hệ thống ĐHKK

Hệ đường ống gió bọc cách nhiệt

 

 Bản để in  Lưu dạng file
Bản tin liên quan