Thứ sáu, ngày 07-05-2021
Công trình dự án
Cty CP Sữa Việt Nam - Nhà Máy Sữa Cần Thơ

hạng mục công trình: phòng rót sữa chua & phòng vitamin

 

hệ thông Đhkk phòng rót sữa, sử dụng máy trane âm trần nối ống gió

 Phòng rót sữa

Hệ thống ĐHKK phòng vitamin

 Bản để in  Lưu dạng file
Bản tin liên quan