Thứ sáu, ngày 07-05-2021
Công trình dự án
DNTN MAI LINH

Hạng mục công trình : Cung cấp lắp đặt băng chuyền IQF 500kg/h

Hệ thống máy Mycom

  

Băng chuyền IQF 500Kg/h

Tủ điện điều khiển hệ thống IQF

 

 Bản để in  Lưu dạng file
Bản tin liên quan