Thứ sáu, ngày 23-03-2018
danh mục sản phẩm
HỔ TRỢ TRỰC TUYẾN

Tel:

(84 28) 37 201 934
(84 28) 37 206 586

Fax: (84 28) 38 968 932
Hotline:

0989 390 057 Mr. Tuấn

0902 989 750 Mr. Ky
Email: info@lequoc.vn
THỐNG KÊ TRUY CẬP
BÌNH TÁCH LỎNG ESK SCHULTZE

Bình tách lỏng : ESK Schultze

Model : MA - 80-4x42

Ống vào/ra : 80mm / 42mm x 4
Dung tích : 18 lít
Kích cở : D=300mm , L=463mm

Giá bán : $ 550,00 ( Giá chưa có 10% VAT )

 

Bình tách lỏng : ESK Schultze

Model : MA 54/4X28 

Ống vào/ra : 54mm / 28mm x 4
Dung tích : 7.1 lít
Kích cở : D=200mm , L=358mm

Giá bán : $ 300,00 ( Giá chưa có 10% VAT )

 

Bình tách lỏng : ESK Schultze

Model : FA - 54 WT 

Ống hút/gaz lỏng : 54mm / 22mm
Dung tích : 7.1 lít x 2
Kích cở : D=200mm , L=361mm

Giá bán : $ 450,00 ( Giá chưa có 10% VAT )

 

Bình tách lỏng : ESK Schultze

Model : MA 54/5X22 

Ống vào/ra : 54mm / 22mm x 5

Dung tích :  lít

Kích cở : D=     mm , L=     mm

 

Bình tách lỏng : ESK Schultze

Model : MA 54/4X22 

Ống vào/ra : 54mm / 22mm x 4
Dung tích :  7.1lít
Kích cở : D=200mm , L=358mm

Giá bán : $ 300,00 ( Giá chưa có 10% VAT )

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file Lượt truy cập: 4340