Thứ tư, ngày 22-09-2021
MÁY NÉN MYCOM

                      

Máy nén được sử dụng rộng rải trên toàn thế giới   

- Thích hợp cho các hệ thống vừa và lớn, môi chất sử dụng có thể là CFC hay NH3

Tùy vào yêu cầu của công nghệ mà chọn dòng máy 1 cấp hay 2 cấp.

- Với nhiệt độ hoạt động: t0 =  0÷-25 0C, Mycom có dòng máy piston 1 cấp. Khoảng công suất máy từ 15Hp ÷ 220Hp, với các dòng máy 2WA, 4WA, 6WA, 8WA,  2WB, 4WB, 6WB, 8WB.

- Với nhiệt độ hoạt động: t0 =  -25÷-50 0C, Mycom có dòng máy piston 2 cấp. Khoảng công suất máy từ 40Hp ÷ 220Hp, với các dòng máy 42WA, 62WA,  42WB, 62WB, 124WB.

                      

             

 

 

 Bản để in  Lưu dạng file Lượt truy cập: 20595